• ULJARE PARTNERI UDRUGE:

  ULJARA VUKŠIĆ

  Ulica Don Frane Bulića 169A
  21210 SOLIN

  Tel:: 021 217 082
  021 218 181

  e-mail: info@uljara-vuksic.com

  ULJARA SIMUNIĆ

  Mile Gojsalića 49
  21342 PODSTRANA

  Tel: 021 330 302

  Mob: 098 90 77 300

  ULJARA BILAJA

  Marinska cesta 36
  21222 Marina
  Hrvatska
  https://bilaja.hr
  091/785-0092
  bilaja@bilaja.hr

  ULJARA NAJEVI
  021/890-713
  Vrsinska cesta 60
  21222 Marina

  ULJARA SVINCA
  021/889-159
  Marinska cesta 36
  21222 Marina