Ministarstvo poljoprivrede

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Obavijest maslinarima

15.03.2024. Splitsko-dalmatinska županija

Na većini lokaliteta započet će intenzivnija rezidba maslinika.

Iako se pojava  bolesti i štetnika razlikuje prema položaju, sortimentu i prethodnim provođenim agrotehničkim zahvatima u ovom periodu  zajedničko je svim maslinicima važnost provedbe mjere zaštite od uzročnika paunovog oka i raka masline.

Tijekom rezidbe potrebno je:

ŠTETNI ORGANIZAMPOCJENA STANJA / PREPORUKE  
BAKTERIJSKI RAK MASLINE (Pseudomonas syringae pv. savastanoi)Izbjegavati rezidbu po vlažnom vremenu; dezinficirati alat prije rezidbe ( 70 % alkoholom); zaražena stabla u nasadu zadnja rezati; tijekom rezidbe uklanjati jače zaražene izboje; neposredno nakon rezidbe obaviti zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra ili biološki baktericid i fungicid Serenade ASO ( Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713) koji ima djelovanje i na paunovo oko. U praksi su najbolji rezultati postignuti u maslinicima koji su provodili zaštitu parcijalno, tj. masline koje se oreže taj dan se i tretiraju.
PAUNOVO OKO (Spilocaea oleagina)nakon završene rezidbe preporučujemo obaviti preventivnu zaštitu primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakra Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprablau Z 35 WG, Cupra, Codimur SC, Copper Key, Airone SC i dr.   Ukoliko su na listovima već vidljivi simptomi zaraze   ili se nalaze u udolinama, terenima sa slabom cirkulacijom zraka prednost dati fungicidima: Nativo 75 WG, Ortiva top, Stroby WG, Syllit 544 SC, Sugoby, Quimera, Serenade ASO i dr.. Na taj način se  izbjegava situacija odbacivanja listova koja se događa kada se koriste bakrena sredstva na zaraženim listovima, tzv.“bakreni šok“.    
ŠTITASTE UŠItijekom rezidbe uklanjati jače zaražene grančice.   *ukoliko se radi o štitastoj uši arukarije         ( područje Sutivana, Supetra i Miraca na otoku Braču)  odstranjene grane uništiti kompostiranjem, zakopavanjem.
ČAĐAVICAtijekom rezidbe uklanjati jače zahvaćene grane; nakon rezidbe primjena jednog od pripravka na osnovi bakra ili sumpora ( Azumo WG, Visul WG).
GRANOTOČ (Zeuzera pyrina)ukoliko je moguće tijekom rezidbe ukloniti napadnute grane
POTKORNJACI  ukloniti napadnute izboje; preporučamo ostavljanje u nasadu pogodnih lovnih grana koje se trebaju iznijeti iz maslinika najdalje do kraja travnja

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr