• Pomoć u branju maslina

    Nudimo pomoć u branju maslina, na području Solina, Klisa, Žrnovnice, Kaštela, tj u okolici Splita. Dolazimo da maslinika svojim vozilom. Mladen; 091/ 588 1018 Sanda;    […]

    PRIJAVNI LIST ZA MANIFESTACIJU ŽRNOVNICA OIL 2023. GODINE

     UDRUGA MASLINARA „OBLICA“ ŽRNOVNICA              KREŠIMIROVA 7,  21251  –  Žrnovnica, O.I.B.  46764564498                               IBAN  7524070001100576029                                 http://oblicazrnovnica.hr                           e-mail:oblica.zrnovnica@gmail.com                                        P R I J […]