UDRUGA MASLINARA „OBLICA“ ŽRNOVNICA

         KREŠIMIROVA 7,  21251  –  Žrnovnica,    O.I.B.  46764564498   

            O.T.P. banka  IBAN 7524070001100576029    http://oblicazrnovnica.hr/                     e-mail: oblica.zrnovnica@gmail.com    

                               POZIV ZA __________________________

Na temelju članka 19. Statuta ,  Upravni  odbor  Udruge  maslinara  „OBLICA“ Žrnovnica   za  dan 30. rujna (SUBOTA). 2023. godine  sa početkom u 18,00  sati  saziva:

            RADNU SKUPŠTINU UDRUGE MASLINARA

                                            sa sljedećim:

                                     DNEVNIM REDOM:

  1. Izmjene i dopune članka 6. Statuta naše Udruge maslinara sadržajem koji se odnosi na brigu o zaštiti okoliša.
  2. Kako do poboljšanja voćnosti kod analiza naših ulja                / dr.sc. Ivica Ljubenkov/.
  3. Koje je najisplativije-najbolje „vrime“ za branje maslina-tehnološka zrelost maslina-primjena novih suvremenih metoda. /dr.sc. Ivica Ljubenkov/.
  4. Što nam donosi novi Pravilnik o upisniku maslinika,

N.N. 85/23

SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA OSNOVNE ŠKOLE ŽRNOVNICA NA ADRESI HRVATSKIH VELIKANA 41,                     21251 – ŽRNOVNICA

NA SKUŠTINI ĆE TE MOĆI IZVRŠITI UPLATU ČLANARINE ZA 2023.godinu / 20 eura  pojedinačno ili 30 eura obiteljsko članstvo/.

U Žrnovnici 20. rujna  2023, godine                                                   Predsjednik:

                                                                                                         Milan  Amižić, mag.polit.

                                                                                                                 / 098 231 593 /