Obavještavamo maslinare s područja Splitsko-dalmatinske županije da je započeo let druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae) srednjim do jakim intenzitetom.

Oborine u prethodnim danima utjecale su na povoljni razvoj štetnika i  na punjenje plodova koji su privlačni za polaganje jajašaca i razvoj ličinki.

Preporučujemo maslinarima pregled žutih ljepljivih ploča u masliniku te pregled plodova a ovisno o stanju u masliniku poduzimanje mjera zaštite.

U maslinicima u kojima se do sada redovito primjenjivala kaolinska glina i u kojima nema zaraze može se nastaviti s ovom vrstom zaštite.

Prag štetnosti za tretiranje metodom mamaca je ulov od dvije muhe/tjedno na običnoj žutoj ploči  ili do 5% napadnutih plodova .

U tu svrhu se  može nastaviti koristiti gotovi pripravak pod nazivom Success bait  ili kombinacija Buminala i insekticida prskanjem samo dijelova krošnje ili samo pojedinih grana i to u pravilu koje su manje rodne. Ova metoda daje zadovoljavajuće rezultata ako se primjeni na širem području u izoliranim ili poluizoliranim maslinicima.

U ekološkoj proizvodnji dozvoljena je primjena kaolinske gline i Success baita.

Kurativno tretiranje (cijelog nasada) je opravdano kada je zaraženo do 10 % plodova.

Prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu registrirani pripravci su na osnovi: – flupiradifuron -SIVANTO PRIME;

-deltametrin*-   DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, SCATTO, ROTOR SUPER, POLECI PLUS, DEMETRINA 25 EC, DELTAGRI

Napomena:*Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, pripravci na osnovi deltrametrina imaju dozvolu, ali nemaju učinkovitost u njenom suzbijanju (https://rezistentnost-szb-hr).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Napominjemo, prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) propisano je da su svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni voditi evidenciju o zaštiti bilja i čuvati je 3 godine kao i račune od kupljenih sredstava za zaštitu bilja i propisno zbrinuti ambalažu.

Silvija Marušić dipl.ing. agr.

e-mail: silvija.marusic@mps.hr