• Pomoć u branju maslina

    Nudimo pomoć u branju maslina, na području Solina, Klisa, Žrnovnice, Kaštela, tj u okolici Splita. Dolazimo da maslinika svojim vozilom. Mladen; 091/ 588 1018 Sanda;    […]

    PRIJAVNI LIST ZA MANIFESTACIJU ŽRNOVNICA OIL 2023. GODINE

     UDRUGA MASLINARA „OBLICA“ ŽRNOVNICA              KREŠIMIROVA 7,  21251  –  Žrnovnica, O.I.B.  46764564498                               IBAN  7524070001100576029                                 http://oblicazrnovnica.hr                           e-mail:oblica.zrnovnica@gmail.com                                        P R I J […]

    Poziv na skupštinu 30.09.2023.

    UDRUGA MASLINARA „OBLICA“ ŽRNOVNICA          KREŠIMIROVA 7,  21251  –  Žrnovnica,    O.I.B.  46764564498                O.T.P. banka  IBAN 7524070001100576029    http://oblicazrnovnica.hr/                     e-mail: oblica.zrnovnica@gmail.com                                    POZIV ZA __________________________ Na […]